MEDICINSKA KONTROLLER I ARBETSLIVET

Arbetsmiljöverket har sammanställt en skrift om Medicinska kontroller i Arbetslivet.

Dessa innefattar hälsokontroller för

  • Arbete med bly och kadmium
  • Periodisk biologisk exponeringskontroll vid blyarbete
  • Periodisk biologisk exponeringskontroll vid kadmiumarbete
  • Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer
  • Arbete med härdplaster
  • Läkarundersökning vid arbete med esterplast
  • Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning
  • Höjdarbete i master och stolpar (görs årligen)
  • Arbete med vibrationsexponering
  • Hälsokontroll för målare eller medlemmar i Målarettan eller Målareförbundet

*Mer info om hälsokontroller för målare finns på http://www.malarettan.com/ 

Adocto genomför de flesta hälsokontroller avsende olika yrkesgrupper. Be gärna om offert.

Hela arbetsmiljöverkets skrift finns här.

Vi har samarbetspartners som utför hälsokontroller i olika delar av landet.