ADOCTO FRISKEN - SJUKANMÄLANTJÄNSTER

Adocto Frisken-Sjukanmälantjänst för företag
Vi tar hand om er sjukanmälan på företaget med vår helautomatiserade telefontjänst som är öppen dygnet runt och Adocto sätter in snabba vårdinsatser vilket hjälper till att sänka sjukfrånvaron på både kort och lång sikt. Er personal kan när som helst lämna besked om sjukdom eller friskanmäla sig. Medarbetare i anslutna företag kommer snabbt i kontakt med en sjuksköterska som ger sjukvårdsrådgivning och bokar tid med läkare samma dag om anmälan kommer in före 12.00. Detta resulterar i sänkt sjukfrånvaro i företaget.

Ni som företag får:
- Enkel administration av sjukanmälningarna där vi hanterar information till medarbetare om krav på sjukintyg och alla de delar som lagen kräver. Exempelvis när rehabilitering skall sättas in.

Sjukfrånvarostatistik:
Vi leverar aggregerad statistik på personalens sjukfrånvaro så att företagsledningen får bra analysunderlag där sjukfrånvaron presenteras på ett enkelt sätt och kan analyseras för att förbättra hälsotalen i företaget.

Nyttan för Er som företag:
Personalen anmäler egen sjukdom, vård av barn och friskanmälan dygnet runt.
Ni väljer själva hur snabbt Ni får informationen. Via SMS eller mail.
Våra sjuksköterskor kontaktar den sjukanmälde på vardagar mellan 08:00 - 17:00 för en första bedömning och sjukvårdsrådgivning. 3 försök görs under första dagen.
Sjuksköterskan ringer upp den sjuke dag 1, 3, 7 och dag 11 ända upp till dag 28. Avvikelser kan ske om sjuksköterskan bedömer det som nödvändigt.
Den sjukanmälde får rätt vård vid rätt tidpunkt.
Som arbetsgivare får Ni personalen åter i arbete snabbare.
Vi kan göra hälsobokslut. Ni får ett verktyg för bättre personalvård och bra stöd inför medarbetarsamtal.
Adocto klassificerar sjukfrånvaron på individnivå och ni som företag kan ta del av detta på företagsnivå. På det sättet kommer ni se vart och varför problem uppstår på olika avdelningar.
Cheferna har fortfarande hela personalansvaret men vi är Ert bollplank vid ohälsa.
Genom statistiken kommer Ni att få fram exakta kostnader för företagets sjukfrånvaro.
Korttidsjukskrivningar kommer att minska.
Företagets löneavdelning får avlastning i jobbet med att sammanställa och rapportera sjukfrånvaron internt.

Läs mer

Adocto Sjukanmälningstjänst innebär att personalen sjukanmäler sig via ett telefonsvar och sedan skickas informationen till den som är noterad i systemet via mail och/eller SMS. På detta sätt kommer personalplaneringen att underlättas och Ni vet att Er personal blir väl omhändertagen vid sjukdomsfall. I många fall sjunker korttidsfrånvaron samtidigt som vi också får fram statistik över hur många gånger per år de anställda är borta. Vi kan tillsammans se mönster i sjukfrånvaro, datum återkommande m.m. Den som är noterad att emotta mail och SMS kommer att få en egen inloggning i systemet där Ni har möjlighet att göra uppföljningar.

Effekten av en tidig omvårdnad av vårdpersonal med höga kunskaper ger bland annat en minskad sjukfrånvaro, nöjda anställda och ett skyddsnät som tidigt kan fånga upp de som riskerar att hamna i långtidsfrånvaro. Myndigheterna har många krav på dig som arbetsgivare och det är inte alltid lätt att veta vad du förväntas göra och när det ska göras. Därför får du också ett stöd genom påminnelser och tillgång till din företagshälsovårds kompetens runt det löpande rehabiliterings-arbetet och inför Rehabiliteringskedjans bedömningstillfällen.

Kontakta oss för offert!