FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Chefen på Ask & Embla förskolor kom till oss och gjorde hälsokontroller

Läs mer

KÖRKORTSMOTTAGNING

Chefen på Ask & Embla förskolor kom till oss och gjorde hälsokontroller

läs mer
boka

Twitter

Psykiska ohälsan som många ggr är stressrelaterad ökar alarmerande i just Sverige jmf med andra EU-länder. Varför? https://t.co/oICafrhBtH

BOKA HÄLSOKONTROLL

PSYKISK OHÄLSA

MINSKA SJUKFRÅNVARON

DET HÄR ÄR ADOCTO

Adocto är en modern företagshälsa som skapar välfärdsvinster i samhället genom att öka frisknärvaron i organisationer och på företag. Adocto har skapat flera tjänster som hjälper företag att identifiera, analysera och motverka ohälsa.

Läs mer

MINSKA SJUKFRÅNVARON

Effekten av en tidig omvårdnad av vårdpersonal med höga kunskaper ger bland annat en minskad sjukfrånvaro.

BOKA HÄLSOKONTROLL

Adoctos hälsoundersökning syftar till att tidigt hitta faktorer som i framtiden kan leda till sjukdom.

NYHETER

Sortera väljer Adocto

Sortera Skandinavien AB väljer Adocto Företagshälsa för att öka frisknärvaron...

13 mars 2017