ALKOHOL -OCH DROGTESTER

ALKOHOL -OCH DROGTESTER

Adocto Mottagning är specialister på alkohol- och drogtester. I många olika sammanhang är det angeläget att kontrollera att inte missbruk av alkohol och/eller droger förekommer. Så kan det vara för den som vill återfå sitt körkort efter alkohol-eller drograttfylleri, vid olika behandlingsinsatser, då drogfrihet ska bevisas och inte minst på företag, och i olika arbetslivssammanhang.

Säkra testmetoder i en lugn miljö

Adocto Mottagning arbetar framförallt med blod- och urinanalyser. Vid urinprovtagning övervakas dessa för att garantera att ingen manipulation av testet sker. Vid testning i arbetslivet används en speciell hantering för att uppnå samma säkerhet som vid andra provtagningar utan att direkt övervakning sker vid provtagningstillfället.

Proverna skickas till Farmakologiska laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset respektive till Klinisk kemi på S:t Görans Sjukhus, UniLabs.

Vi arbetar för att du som kund ska känna dig lugn och avslappnad i samband med provtagning. Alla samtal förs enskilt på mottagningsrummen, likaså blodprovstagningen. Övervakningstoaletterna är belägna en bit bort i våra lokaler, så att vi kan ta proverna diskret och avskilt.

Alkohol- och drogtester vid körkortsärenden

Vid körkortsärenden behöver klienten visa upp att han/hon är missbruksfri för att kunna återfå och behålla sitt körkort. Här har Adocto Mottagning möjlighet att fullt ut hjälpa dig med ett upplägg som stämmer överens med Transportstyrelsens krav. Vi kan erbjuda mycket prisvärda tjänster. Läs mer här: Körkortsmottagning

Bevisa drogfrihet

Vi erbjuder även drogtestning och prover avseende alkoholkonsumtion, till behandlingsenheter, socialtjänsten, advokater, olika boenden, vid vårdnadstvister eller tex då någon fått en försökslägenhet. Vi samarbetar med många olika uppdragsgivare där både socialdistrikt och andra finns representerade.Vill du göra en beställning börja med att skicka oss en förfrågan via mail så svarar vi med ytterligare information.

Alkohol- och drogtester för företag

I arbetslivet är alkohol- och drogtester en säkerhetsrutin och ofta en del av en uttalad alkohol- och drogpolicy. Test vid nyanställning är det vanligaste men även rehabiliteringsärenden kräver drogtestning. Många företag ställer även krav på att personalen ska drogtestas slumpvis. För de företag som ingår avtal med oss kan vi komma ut till arbetsplatsen och drogtesta. Vill du göra en beställning börja med att skicka oss en förfrågan via mail så svarar vi med ytterligare information.

Kontakta oss så hjälper vi er gärna med att hitta en anpassad lösning efter individuella behov. 

Mail: