AVTALSVILLKOR

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDPAKET

Den service ni erhåller från Adocto gällande företagshälsovård är följande:

-Prioriterad relation för extra trygghet och service.
-Bedömning av sjukfrånvaro av våra läkare. 
-Hjälp med förstadagsintyg.
-Hjälp till läkare snabbare än den traditionella vården.
-Hjälp med alla de specialiteter som finns inom företagshälsovård.
-Hjälp med arbetsrätt i de fall där det behövs.

Prioavtal Företagshälsovård

- 588 kronor per år och anställd.

Ni ansluts som avtalskund till vår Företagshälsovård och de anställda som är anslutna blir prioriterade kunder hos oss. Ni får 10% rabatt på samtliga tjänster hos Adocto (läkartider undantaget) tex. hälsokontroller och vaccination.  Ni får löpande information om nya vaccin och information rörande företagshälsovård. Avtalet löper årsvis och förlängs automatisk om det inte sägs upp 3 månader innan avtalstidens utgång.