FÖRETAGSHÄLSA

Kontakta oss för mer information:
Tel. 08-4650 60 00
Email:

Medlem i nätverket Riksnära företagshälsor
www.riksnara.se

Denna företagshälsovård ska ordnas och genomföras i den omfattning som påkallas av arbetet, arbetsarrangemangen, personalen, förhållandena på arbetsplatsen och förändringar i dem.

Visste du för övrigt att alla företag är skyldiga enligt arbetsmiljölagen (1997:11:1160) att ha ett skriftligt avtal som erbjuder de anställda företagshälsovård?

Ni som företag får det lagstadgade stödet från en företagshälsovård gällande frågor som:

  • Rehabilitering av anställda där den första bedömningen ingår i det första läkarbesöket.
  • Bedömning av sjukfrånvaro av våra läkare.
  • Hjälp med förstadagsintyg.
  • Hjälp till läkare snabbare än den traditionella vården.

Det Adocto erbjuder är:
Prioavtal Företagshälsovård
-588 kronor per år och anställd.

Ni ansluts som avtalskund till vår företagshälsovård och de anställda som är anslutna blir prioriterade kunder hos oss.

Vid läkarbehov ordnar vi läkartid med högsta prioritet, (då det är medicinskt motiverat, ca 1-5 dagar). Ni får 10% rabatterat pris på delar av de tjänster som vi erbjuder som tex. hälsokontroller och vaccination. Ni får löpande information om nya vaccin och information rörande företagshälsovård Stockholm.

Avtalsvilkor