KALKYL FÖR SJUKFRÅNVARO

Kalkyl för sjukfrånvaro

Exempel för en arbetare med årsinkomst på 300.000 kr

Årsinkomst 300000  kronor        
             
Arbetsgivaravgifter 31,4 %        
             
Semesterlön 12 %        
             
OH-kostnader 20 %        
             
Kompletterande avtal för dag 15-90 10 %        
(Kan variera beroende på facktillhörighet)            
Timersättning            
             
             
Kostnader vid närvaro (kr/timme)   Kostnader vid sjukfrånvaro (kr/timme)    
    Ersättningsnivå      
      Dag 1  Dag 2-14  Dag 15-90  Dag 91-180
Ersättningsnivå 100%   0% 80% 10% 0%
Lön: 160   Sjuklön: 0 128 16 0
Semesterlön: 19   Semesterlön: 19 19 19 19
Arbetsgivaravgifter: 56   Arbetsgivaravgifter: 6 46 11 6
Summa: 235   Summa: 25 193 46 25
OH-kostnader: 32   OH-kostnader: 32 32 32 32
Summa kostnader: 267   Summa kostnader: 57 225 78 57

 

           

Källa: Försäkringskassan