KOLLEKTIVAVTAL SOM KRÄVER FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Inom många branscher krävs att Företagshälsovård sköts för den anställde via kollektivavtalet.

Den undersökning som finns på detta är äldre och troligtvis har stora förändringar skett på detta område. Fortfarande är det dock så att de flesta på mindre företag saknar Företagshälsovård. Adocto samarbetar med flera bolag inom olika branscher där kollektivavtal kräver en Företagshälsovård.

Företagshälsovård i kollektivavtal på något sätt omfattar ca 2,5 miljon årsarbetare (se tabell 1 nedan). Av denna grupp är det dock endast något över 10 procent där avtalen anger krav på företagshälsovård.

Tabell 1: Täckning i kollektivavtal (SOU 2004:113).

Årsarbetare
Avtal som har krav på obligatorisk anslutning till företagshälsovård
310 100

Avtal som rekommenderar de lokala parterna att använda företagshälsovård
1 754 250

Avtal som innebär att parterna ska inleda ett arbete om bl.a. företagshälsovård
380 000

Summa 2 444 350