PRISLISTA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

 

Alla priser är exklusive moms

Prioavtal Företagshälsovård                                  588:- per år och anställd

 Hälsokontroll liten                                                   1195:-

Hälsokontroll Allmän                                               1695:-

Hälsokontroll Utökad                                               2195:-

Läkarbesök i samband med Hälsokontroll        1000:-