SEKRETESS

När det gäller företagsavtal mellan ert företag och Adocto råder fortfarande patientsekretess gällande det som våra läkare diskuterar med er personal.

Våra läkare kan dock meddela saker som rör problem i arbetsmiljön och vill patienten själv vara öppen med sitt sjukdomstillstånd då kan vi diskutera bästa tillvägagångssätt för att hjälpa den sjuka tillbaka till arbetet. Adocto kommer dessutom sträva efter att i ett trepartssamtal mellan företag-personal och Adocto reda ut vad som är bästa väg framåt för att återföra den anställda tillbaka i arbete.