SJUKFRÅNVARO OCH KOSTNADER FÖR ETT FÖRETAG

I genomsnitt är en arbetare i Sverige sjuk 13 dagar på år enligt den statistik som vi redovisar nedan i graferna. Detta medför kostnader för ett företag som varierar på hur många dagar personen är sjuk och vid hur många tillfällen personen är borta.

I statistiken som vi visar nedan så är de flesta fallen korttidsfrånvaro på 1-3 dagar. Adocto jobbar för att företagets personal är åter i jobbet minst en dag tidigare vid varje sjuktillfälle då vi snabbare kan sätta in insatser än den vanliga vården.

Som exempel är en arbetare som är borta 3 gånger per år och i genomsnitt 4 dagar per gång en kostnad för företaget på ca 6000 kronor per tillfälle om personen har en lön på 300.000 kronor. Om ni använder er av Adoctos bastjänst och sjukanmälan och personen återkommer 1 dag tidigare varje gång så har företaget sparat ca 1200 kronor vid varje tillfälle vi sparar en dag sjukfrånvaro. Det betyder att företaget snabbt sparar in kostnaden för tjänsten. I denna kalkyl kan du se ett exempel vad frånvaron i ditt företag kostar dig per dag. Nedan visar vi lite allmän statistik om sjukfrånvaro i Sverige idag.

På denna länk finns nytt material om olika anledningar till frånvaro. Den är sammanställd av Svenskt Näringsliv.

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta_om_loner_och_arbetstid/f2011/fola-2011-tidsanvandning-franvaro_135705.html