VAD SÄGER KUNDERNA?

Ask och Embla förskolor

Chefen på förskolan Ask & Embla kom till oss på Adocto för att genomföra hälsokontroller på samtliga medarbetare. Personalen uppskattade insatsen och den återkoppling de fick från undersökningen. Detta skapade lojalitet och högre engagemang hos flera medarbetare.
Därefter genomförde Adocto en medarbetarundersökning "Adoctolyzer". Ett verktyg, testat hundratusentals gånger av flera företag inom olika branscher i hela Norden. 

Överlag var resultaten mycket bra på förskolan Ask och Embla. Personalen var väl motiverad och inga större problem identifierades.

Läs mer

Safecon byggnadsställningar AB

Under 2011 fanns det stor anledning för Safecon att starta med "Frisken", Adoctos sjuk- och Friskanmälantjänst. Orsaken var en för hög sjukfrånvaro, nästan 12%. Två år efter implementeringen av Frisken hade frånvaron pressats ned till dryga 5%.

Besparingen för Safecon ligger på ca 4 000 kr per dag vilket innebär miljoner på årsbasis!

Läs mer