ADOCTOS EGNA VERKTYG FÖR MEDARBETARUNDERSÖKNING-ADOCTOLYZER

Adocto har tagit fram Adoctolyzer-ett egenutvecklat verktyg för att genomföra en psykosocial medarbetarundersökning på ert företag. Adoctos verktyg är baserat på frågor som är vetenskapligt utformade samt validerade och som har testats i samtliga nordiska länder på 100.000 tals personer. 

De parametrar vi undersöker är följande:

Arbetskrav
Rollförväntningar
Kontroll i arbetet
Förutsägbarhet i arbetet
Skicklighet i arbetet 
Social interaktion
Ledarskap
Organisationskultur
Organisatoriskt engagemang 
Grupparbete 
Arbetsmotiv

Ert företag jämför med bästa respektive sämsta referensgrupp och när ni väl startat att mäta er egen organisation så kommer vi i framtiden jämföra med era egna tidigare referensvärden samt externa referensvärden. På det sättet kommer vi kunna belysa hur väl er organisation fungerar jämfört med andra företag.

Vi har gjort 3 olika storlekar på dessa och dom ska fyllas i helt anonymt på webben av företagets anställda. De olika undersökningarna bygger i grunden på samma frågeställningar men i de större sker en fördjupning och breddning av frågorna. Detta ger en bra grund att analysera vilka problemområden som finns inom organisationen och ta fram åtgärdsplan för att ställa saker till rätta inom organisationen. Adocto hjälper gärna ert företag med de problem som vi identifierar så att ni kan vidareutvecklas som organisation.

Du kan testa hur formuläret fungerar och ser ut på denna länk. Urval på 10 frågor.