Adocto, partner till medelstora företag med verksamhet i hela landet

6 mars 2017

Riksnära företagshälsor är nätverket för oberoende företagshälsor runt om i vårt avlånga land. Det består av ett 50-tal hälsor med representation i hundratalet kommuner. 
Extra intressant för medelstora företaget trötta på ofokus från Previa, Feelgood och Avonova.