NYA REGLER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET

12 februari 2016
funderar

Nu kommer den nya AFS som handlar om psykisk ohälsa på arbetsplatser. Den ställer krav på dig som arbetsgivare vad det gäller att mäta och sätta mål för hälsan på arbetsplatsen. Adocto har sen 5 år jobbat med just att mäta och sätta mål för fysisk och psykisk hälsa så vi är väl förberedda för att möta de krav som arbetsgivarna nu tvingas följa. 

Ni kan läsa mer på rbetsmiljöverkets sida.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-foreskrifter-afs2015_4.pdf