VÄLKOMMEN TILL ADOCTO

Adocto är en modern företagshälsa som skapar välfärdsvinster i samhället genom att öka frisknärvaron i organisationer och på företag. Adocto har skapat flera tjänster som hjälper företag att identifiera, analysera och motverka ohälsa.

BOKA HÄLSOKONTROLL

Effektiva Rehabrutiner
För att komma till rätta med ohälsan på företaget och effektivt få till förbättringar krävs handling i ett så tidigt skede som möjligt. Vår filosofi är att koppla in vår arbetspsykolog redan efter 3 månader då negativa beteendeförändringar kan skönjas. Tid för ett rehabsamtal - mellan vår arbetspsykolog och medarbetaren - bestäms och processen dras igång. Efter mötet (som givetvis inbegrips av patientsekretessen) föreslås alltid ett "nästa steg” som driver processen framåt då vi vet att "proaktivitet” är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckosamt HR-arbete.