VÅRA TJÄNSTER

Det viktiga för oss är att hjälpa våra kunder till ett ökat välmående. Vi har specialister inom flera olika områden.

Följande är ett urval av de tjänster vi erbjuder: Klicka på rubriken för mer info och kontaktuppgifter

Hälsokontroll
Körkortsmottagning/ Läkarintyg för körkort. 

  • Alkohol och drogtester
  • Kiropraktik
  • Ergonomi och platsanalys
  • Konfliktlösning med psykolog
  • Arbetspsykolog
  • Organisationsutveckling
  • Coachning
  • Alkohol och drogprevention
  • Hälsointyg. kan behövas i olika sammanhang. Vi har kunskap om dessa intyg.

Vi arbetar multiprofessionellt med flera olika medicinska områden. Vi arbetar i team med läkare, psykologer, massör och kiropraktor.

Försäkringsmedicinska utredningar görs av långtidssjukskrivna för bedömningen av rehabiliteringspotential och skapande av rehabiliteringsplan.

Vi samarbetar med flera mottagningar där medicinska problem kan tas om hand.