ARBETSPSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Aleksandra är arbetspsykologisk rådgivare på Adocto. Hon har en fyraårig psykologiutbildning, innehållande en fil. kand. examen inom ämnesområdet arbetspsykologi. Aleksandra är utbildad för att jobba med psykologiska processer som utgår från ett salutogent/friskhetsperspektiv. Detta syftar till att hjälpa individer bli mer välfungerande i sitt vardagliga psykologiska förhållningssätt samt hjälpa dem att utveckla sina mentala färdigheter i sin arbetssituation.

De tjänster som Aleksandra i form av arbetspsykologisk rådgivare främst kan erbjuda är:

  • Adoctolyzer- Adoctos egna verktyg för psykosociala medarbetarundersökningar
  • Ledarskapsutveckling
  • Teamutveckling
  • Rådgivning angående personbedömning och rekrytering
  • Motiverande och utvecklande samtal
  • Hjälp med stresshantering

Kontakta Aleksandra via aleksandra@adocto.se eller på telefonnummer 073-2300222, för att ta reda på mer om hur ditt företag kan dra nytta av vår arbetspsykologiska rådgivning/kompetens.