FLYGMEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR

Dr Per-Gunnar Larsson, som är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård, utför undersökningar enligt de europeiska EASA-bestämmelserna och de amerikanska FAA-bestämmelserna.

Alla undersökningar enligt de europeiska EASA- bestämmelserna utförs för kategorierna trafikpiloter, privatflygare, kabinpersonal samt flygledare. Förstagångsundersökningar för yrkesflygare och flygledare ska dock utföras på ett Flygmedicinskt centrum.

Alla undersökningar enligt de amerikanska FAA bestämmelserna för trafikflygare och privatflygare utför inklusive förstagångsundersökningar.

EASA klass 1 2500:-
EASA klass 2 2400:-
EASA klass 3 2500:-
EASA kabin 2400:-
EASA LAPL 2400:-

FAA class 1 3000:-
FAA class 2 2900:_
FAA class 3 2800:-

När EKG och/eller Audiogram samt ev ytterligare undersökningar erfordras tillkommer kostnad enligt Adoctos prislista.

Tidbokning gör du på telefon 08-46506000 eller på