REHABILITERING

Vi har en skräddarsydd rehabiliteringsform som är beprövad och testad. Vi kan ta hand om alla fall av rehabilitering av långtidsjuka för att öka närvaro på arbetsplatsen. Som arbetsgivare kan du får ett stöd på upp till 7 000 kr per insats för att återföra personal till arbetet igen.

Adocto jobbar i team om företagsläkare, psykolog, kiropraktor och företagssköterska för att återföra er personal till arbetet igen. Först så sätter vi upp ett avstämningsmöte och sen upprättar vi en rehabiliteringsplan för att den anställde skall få rätt möjligheter att återgå till arbetet så fort som möjligt. När en rehabiliteringsplan skall upprättas skall Försäkringskassan vara delaktig för att på så sätt kunna bidra med hjälp till företaget och till den anställde. Ta ett samtal med oss om era behov så kommer vi kunna ge en bra rekommendation på tillvägagångssätt.

Läs gärna mer på:

http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/foretagshalsovard

Kontakta oss för att veta mer om detta på