SAMARBETSPARTNERS

Det viktiga för oss är att hjälpa dig som kund att må bra. Vi är specialister på att identifiera det sjuka och bygga på det friska både hos enskilda individer och i grupper.

VÅRA TJÄNSTER I URVAL

 Följande är ett urval av de tjänster vi erbjuder: Klicka på rubriken för mer info och kontaktuppgifter

Hälsokontroll
Körkortsmottagning/ Läkarintyg för körkort. 

Alkohol och drogtester
Kiropraktik
Ergonomi och platsanalys
Samtalsterapi både enskilt och i grupp
Konfliktlösning med psykolog
Psykolog (individuellt och i grupp)
Arbetspsykolog
Organisationsutveckling
Coachning
Terapeut i drog och alkoholfrågor
Hantering av missbruksproblem
Intyg för sjöfolk. Vi utför intyg för sjömän i alla olika sjöfartsområden.
Hälsointyg. kan behövas i olika sammanhang. Vi har kunskap om dessa intyg.

Vi arbetar multiprofessionellt med flera olika medicinska områden. Vi arbetar i team med läkare, psykologer, sjukgymnast, massör och kiropraktor.

Försäkringsmedicinska utredningar görs av långtidssjukskrivna för bedömningen av rehabiliteringspotential och skapande av rehabiliteringsplan.

Vi har en yrkespsykolog som kan hjälpa till i arbetsrehabiltering och även tillgång till en yrkescoach.

Vi samarbetar med flera mottagningar där medicinska problem kan tas om hand.

PSYKOLOG/TERAPEUT STOCKHOLM

Adocto har flera leg. psykologer arbetande hos oss. bl.a

-Leif Lund, legitimerad psykoterapeut som är specialist inom KBT. 

-Jan Wiehager 

Maila på för att boka tid.

KBT FÖR FÖRETAG
KBT är en form av psykoterapi som i första hand fokuserar på det som händer just nu, allt från återkommande vardagliga påfrestningar till mer långvariga problem. Ofta är det vanliga problem som de flesta kan uppleva mer eller mindre - inte minst med tanke på dagens snabba förändringar inom arbetslivet och höga krav på effektivitet. Samtalen utgår från konkreta situationer med syfte att hitta alternativa lösningar.

Det kan handla om att bli effektivare i arbetsrollen, hantera sina personliga problem så att de inte påverkar arbetet, bli bättre på att prata i grupp, samarbete med andra.

Mina specialiteter: Depressioner, Panikångest, Social fobi, Tvångsproblem, Hälsoångest, Alkoholproblem, Stress och utmattning, Sömnproblem, Problem i relationer, Sorger och Kriser, Ätstörningar (ej akut), Övningar i Mindfulness och Meditation.

Ibland kan man ha mer komplexa problem, där symtomen bara är en mindre del av problematiken. Då är det grundläggande att jag har den psykoterapeutiska kompetens som krävs.

Priset är 1000 kr per gång och samtalstiden 45 minuter. Antalet samtal är individuellt och avtalas separat för varje företag och  klient. Om man inte kan komma på besökstiden är det viktigt att den avbokas i god tid. Vid återbud senare än 24 timmar samt vid uteblivet besök debiteras full taxa.

Hur går terapin till?
Vi börjar med att ses vid ett tillfälle, då du får beskriva vilken hjälp du behöver. Min uppgift är att hjälpa dig att hitta nya sätt att hantera dina svårigheter så att du upplever att du kan påverka tillvaron. Vi arbetar med de tankar, känslor och beteenden som uppstår i olika situationer och vidmakthåller problemen. Vi koncentrerar oss i första hand på här och nu, men behöver ibland göra kopplingar bakåt för att förstå hela problembilden.
Du får övningar eller uppgifter mellan våra samtal för att göra förändringen självunderstödjande.

Om KBT och terapi
Eftersom det kan råda oklarhet och missuppfattningar om vad olika titlar står för vill jag reda ut begreppen.

För att bli legitimerad psykoterapeut inom KBT krävs först att man har en akademisk examen som grund – de vanligaste är psykolog, läkare eller socionom. För samtliga dessa yrkesgrupper gäller att de också måste ha en grundläggande psykoterapiutbildning på ca 1½ år. För psykologer brukar den ingå i grundutbildningen. Övriga måste gå den utbildningen separat, samt bedriva regelbundet klientarbete under ca 2 års tid. Först därefter kan man söka in till den legitimationsgrundande 3-åriga psykoterapiutbildningen. Antagningen grundar sig till stor del på intervjuer, och för att bli antagen är det meriterande att man haft mycket klientarbete innan. Jag är socionom i grunden, och som socionom arbetar men dagligen med klienter och deras anhöriga. Socionomer är den yrkesgrupp som oftast har störst erfarenhet av direkt klientarbete.
Så oavsett om man är psykolog, socionom eller har annan akademisk grund så gäller samma utbildningskrav för att bli legitimerad psykoterapeut. För att du ska veta att det inte bara handlar om påbyggnad inom KBT, ska det tydligt framgå att man är legitimerad psykoterapeut inom KBT.
Det absolut viktigaste i en terapiär terapeutens kunskaper inom KBT, att terapeuten kan se det viktiga i komplexa sammanhang, att terapeuten har livserfarenhet samt kan skapa känslomässig kontakt med sin klient.
Legitimation till psykoterapeut utfärdas av Socialstyrelsen – det innebär att legitimerade terapeuter står under Socialstyrelsens tillsyn. Legitimationen är en garanti för att terapeuten arbetar enligt beprövade metoder.
 

Mer om KBT
KBT är en välbeprövad behandlingsform vid de flesta psykiska problem. Det är en flexibel metod som passar de flesta, eftersom man kan välja att huvudsakligen arbeta med symtom, eller med mer genomgripande problem. Inom KBT arbetar man mycket med hur tankar, känslor, beteenden och kroppsliga upplevelser påverkar varandra på ett sådant sätt att man sitter fast i mönster som kan vara svåra att hantera. Ibland kan det räcka att få prata om sina problem för att bli lugnare och få ett annat perspektiv.

KBT kännetecknas av en aktiv dialog mellan klient och terapeut. Terapirelationen är av stor betydelse för att samarbetet skall fungera och förändringar kunna genomföras.

KBT har förankring i bl.a inlärning, beteendeterapi, kognitiva teorier, neurobiologi och anknytning. Grundteorierna inom KBT är testade vetenskapligt.

KIROPRAKTOR STOCKHOLM

Mats Tverin är erfaren kiropraktor och har jobbat med idrottsskador och rehabilitering i över 15 år och är själv mycket meriterad och prisbelönt inom kampsport . Han kan hjälpa dig att få bukt med e flesta problem du kan få i rörelseapparaten.

Du kan boka direkt via telefon 08-41 00 52 72

Boka direkt till Mats via denna länk!

 
Prislista Kiropraktik

Behandling kontorstid
900kr

Helg jour. Röda dagar samt lördag och söndag
1200kr

10 behandlingar
7500kr

 

Kiropraktisk behandling i Stockholm
Vid ett första besök får patienten fylla i ett hälsoformulär samt lite mer ingående redogöra för den aktuella sök orsaken. Utöver detta utförs ortopedisk och neurologisk tester som tillsammans med anamnes ger grund för en möjlig diagnos.

En kiropraktisk behandling grundas på undersökning av rörelseapparaten där bl.a. statisk palpation, rörelsepalpation, rörelseprovokation och muskeltester ingår. Detta vävs sedan sammanmed övriga undersökningar som leder fram till en adekvat behandling.

De behandlingsmetoder och den vård som vi erbjuder är baserad på vetenskap samt beprövad erfarenhet. Vi använder sig bl.a. av behandlingsmetoder så som kiropraktiskjustering, mobilisering, mjukdelsbehandling och stretching. I en behandling ingår även rådrörande kroppshållning, träning, rehabilitering, livsstil, kosthållning samt övriga funderingar kringfolkhälsa.

Kiropraktik till företag
Alla företag som är anslutna till oss på Adocto har nu möjlighet att ta vara på Mats kunskaper till ett mer förmånligt pris. Vi kan skräddarsy paket då det bl.a. går att lösa så Mats kommer ut till er på företaget och behandlar eller eller att ni har fasta tider på kliniken här på Drottninggatan. Mats är öppen att boka för både dig som redan är kund hos Adocto men även nya kunder.

Mats håller även föreläsningar inom bl.a. folkhälsa, träning, rehabilitering och annat som hör tillämnet. Dessa föreläsningar kan vi hålla här i våra nya lokaler eller så kan vi komma ut till er på företagen.

 • Rygg
 • Axlar
 • Armbågar
 • Knän
 • Ischias
 • Händer och fötter
 • Golfrelaterade besvär
 • Huvudvärk
 • Idrottsskador
 • Muskelsmärtor
 • Domningar
 • Hoppar-/löparknä
 • WhiplashSmärtor under/efter graviditet
 • Barn med smärta i fötter och/eller knän
 • Belastningsskador
 • Nacke
 • Bäckensmärtor

FLYGLÄKARE STOCKHOLM
 Är du pilot och behöver hjälp med att förnya din licens kan vi hjälpa dig med det med hjälp av vår flygläkare P-G Larsson, Flygöverläkare (PA), Spec allmänmedicin och företagshälsovård. P-G har FAA- och EASA-behörighet.

Vi tar emot klass 1, 2 och klass 3 piloter samt sökande som vill ta privatcertifikat.

Vi tar även emot flygledare och kabinpersonal.

Pris för undersökning beror på omfattning och du ser priserna nedan

Undersökningen tar ca 60 minuter.

 

Alla priser inklusive moms

Pris          tidåtgång       Yrkesflyg: ATPL, CPL, ATC, Cabin Crew

2200:-            60               CPL: renewal extended (ev tillägg ekg, audiogram)

2200:-            60               Cl-III  "cabin crew" enl FCL 

2600:-            60              FAA  cl 1 

2800:-            60              FAA  cl 1 ev tillägg av EKG

2600:-            60              FAA  cl 2 

                         

                tidåtgång          PPL: (cl II)/Sportflyg, Ballong FB

2400:-            60               PPL - first visit

2000:-            60               PPL  renewal general

2600:-            70               FAA cl 3 

                         

                  tidåtgång          UL Ultralätt, LAPL

2400:-            60                 First/Elevtillstånd 

1900:-            60                 Förnyelse 

1400:-            30                 Fallskärmshoppning, elevtillst inkl ekg

Kontakta oss för att boka tid på 0846506000 eller på

Adocto har stor erfarenhet att jobba med rehabilitering av sjukskrivna. Som arbetsgivare kan du får ett stöd på upp till 7000 kr per insats för att återföra personal till arbetet igen.

Adocto jobbar i team om företagsläkare, psykolog, kiropraktor, sjukgymnast, arbetspsykolog och företagssköterska för att återföra er personal snabbt till jobbet igen.

Läs gärna mer på:

http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/foretagshalsovard

Kontakta oss för att veta mer om detta på